99 44 26 00 post@uniprotect.no

Kvalitets- og Miljøpolicy

Kvalitets- og Miljøpolicy

Organisasjonens øverste ledelse er ansvarlig for organisasjonens kvalitets og miljøarbeidet, og at dette utøves i samsvar med de gjeldende standarder og organisasjonens, kunders krav og forventninger, samt øvrige interesseparter.
Kvalitets og miljøarbeidet skal tilpasses de forventninger og krav som stilles til oss, både fra kunder, og de krav som er gitt i alle aktuelle standarder og gjeldende lover og forskrifter.

Vi skal arbeidet for å nå, og kontinuerlig forbedre våre egne kvalitets og miljømål, og sikre at disse samsvarer med kundenes krav og forventninger.

Vi skal kontinuerlig jobbe for at våre aktiviteter beskytter miljøet, sikrer bærekraftige løsninger for våre kunder og for organisasjonen. Vi skal forebygge klimaendringer, og tilpasse aktivitetene i forhold til vern av biologisk mangfold og økosystemer.

Vi skal til enhver tid jobbe med og overholde vår og kundens samsvarsforpliktelser, og kontinuerlig forbedre våre ledelsessystemer for miljø og kvalitet.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
99 44 26 00