99 44 26 00 post@uniprotect.no

Noen utvalgte referanser

Broer

Bane NOR

Langsveen bru

Broen er bygd med stillas, skjermet med presenning, inndekking for nullutslipp av sand og nullutslipp av støv.

UniProtect har utført overflatebehandling, sandblåsing og maling, samt utført utskifting av rekkverkskomponenter.

Nye gangbaner og gitterrister.

Sikkerhetspersonell for arbeid med Bane NOR sin infrastruktur. Støvfritt arrangement med undertrykk.

Børvermoen bru

Broen er bygd med stillas, skjermet med presenning, inndekking for nullutslipp av sand og nullutslipp av støv.

UniProtect har utført overflatebehandling, sandblåsing og maling, samt utført utskifting av rekkverkskomponenter.

Nye gangbaner og gitterrister.

Sikkerhetspersonell for arbeid med Bane NOR sin infrastruktur. Støvfritt arrangement med undertrykk.

Siraåa bru

Broen er bygd med stillas, skjermet med presenning, inndekking for nullutslipp av sand og nullutslipp av støv.

UniProtect har utført overflatebehandling, sandblåsing og maling, samt utført utskifting av rekkverkskomponenter.

Nye gangbaner.

Sikkerhetspersonell for arbeid med Bane NOR sin infrastruktur. Støvfritt arrangement med undertrykk.

Statens Vegvesen

Randklev bru

 • Utført stillas med inndekking.
 • Støvfritt arrangement med undertrykk.
 • Overflatebehandling, sandblåsing og maling.
 • Fjerning av eksistrende kjøredekke i betong.
 • Montering av ny kjørebane i limtre.
 • Brann og asfaltarbeid.
 • Betongarbeider på landkai.

Sotra bru

Stillashabitat – blåserensing , metallisering og maling av fagverk

Rånåsfoss bru

 • Stillas og inndekking
 • Demontering og remontering av hengestenger
 • Blåserensing, metallisering og maling av bru
 • Demontering og remontering av nytt rekkverk
 • Overflatebehandling av tårn

Kraftverk

Bkk Evanger Kraftverk

 • Korrosjonsbehandling av trykksjakt – 10 000 kvadrat.
 • Personelltransport, vinsj og vogn.
 • Sandblåsing og maling.

Vinje Kraftverk (Statkraft)

 • 3 stk trykksjakt – totalt 9 000 kvadrat.
 • Personelltransport, vinsj og vogn.
 • Sandblåsing og maling.

Industri

Hydro Aluminium

Overflatebehandling av 3 stk renseanlegg – 10 000 kvadrat totalt.

Annet

Bergen Togstasjon

Totalentreprenør for overflatebehandling av tak-konstruksjon. Det innbefatter smedarbeid, takskiferarbeid, nytt effektbelysning, inndekking med støyisolering mot publikum.