99 44 26 00 post@uniprotect.no

Noen utvalgte referanser

Broer

Randklev Bru

Oppdragsgiver: Bane NOR

Overflatebehandling
9000 m²
Fullt stillas med inndekking
Utskifting av gangbaner med nye gitterrister

Gjemnessundbrua

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Overflatebehandling av stålkasse, hengespennet er 625 meter langt
Metallisering 4500 m2
Maling nytt system 11000 m2
Fullt stillas med inndekking
Klimakontroll

Langssveen Bru

Oppdragsgiver: Bane NOR

Overflatebehandling
5500 m2
Fullt stillas med inndekking
Støvfritt arrangement med undertrykk
Utskifting av gangbaner med nye gitterrister

Brunlaug Bru

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Overflatebehandling
3600 m2
Støvfritt arrangement med undertrykk
Fjerning av kjøredekke i betong
Montering av nyt kjøredekke i limtre 110 m ³
Nytt slitelag, asfalt og nye landkar

Lerelva – Mysen – Ingedal

Oppdragsgiver: Bane NOR

Stillas, inndekking, overflatebehandling, rekkverk sikkerhetspersonell, nye gangbaner og kabelkanaler.

Støvfritt arrangement

Totalt 2500 m2

Industri

Hydro Aluminium Sunndalsøra

Oppdragsgiver: Hydro Aluminium AS

Vedlikehold av Renseanlegg FPT2, FTP3, FTP 4 og rør.
14.000 m²

Bergen Togstasjon

Oppdragsgiver: Bane NOR

Totalentreprenør Bergen togstasjon tak renovering.
Stillaser, 3000 m2 arbeidsplattform med lyddemping, overflatebehandling med full klimakontroll, demontering og remontering 1750 m2 skifter, blikkenslagerarbeid, ny lyssetting inklusiv effektbelysning, smedarbeider
5.000 m²

Statnett Karmøy

Høyspentmaster

Overflatebehandling av mast 188 Sauda-Håvik 300 kV og Mast Håvik-Kårstø 300 kV

Framo Fusa

Korrosjonsbehandling av dokkport og plattform i tørrdokk.

Yara Industrial As

Gasstanker 21 stk. over hele Norge

Flikk blåserensing
Maling
Bytting av logo

Kraftverk

Evanger Kraftverk

Oppdragsgiver: BKK Produksjon

Tilløpsrør og komponenter i vannvei
Trykksjakt lengde 1002 m, diameter ø3.0 m og 45 grader
11000 m2
Vinsj og vogn til personbefordring
Overflatebehandling iht. EnFo 277-1998

Hafslund-eco Vannkraft

Oppdragsgiver: Mesna Kraftverk

Overflatebehandling av 2 aggregat, tromme, sugerør, ledeskovler, stagring, tilløpsrør flyndrer og forbislippingsanlegg
Inndekning
Klimakontroll
Støvfritt arrangement

Vinje Kraftverk

Oppdragsgiver: Statkraft Energi AS

Vinsj og vogn, avfukting blåsing og maling av 3 stk. trykksjakt à 270 m, 45 grader
Totalt areal 9000 m2
Klimakontroll
Støvfritt arrangement
Vinsj og vogn til personbefordring
Overflatebehandling iht. EnFo 277-1998

Brattingfoss Kraftverk

Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS, (NTE AS)

Innvendig sjakt, varegrind og propp tverrslag
Sandblåsing og maling av tilløpsrør, varegrind og propp i vannvei
Tildekking, støvfritt arrangement
1200 m2

Suldal 1. Porter Og Nødstegningsluke

Oppdragsgiver: Hydro Energi AS

Overflatebehandling av:
Porter
Inntaks arrangement
Nødstengeluke